Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

České Simukátory DOWNLOAD

Život Dětem (podpora)

Podporujeme ŽIVOT DĚTEM  

 

Projekty Morava a Slezsko

Projekty Morava a Slezsko

Život dětem pomáhá proměnit dětské slzy v úsměv také na Moravě a ve Slezsku.

Projekty Morava a Slezsko

Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky. Z tohoto důvodu se sdružení také věnuje již od roku 2003 pomoci na Moravě, ve Slezsku a v dalších regionech naší republiky.

Vzhledem k tomu, že Morava a Slezsko zaujímají velkou část naší republiky, zaslouží si stejnou pozornost, jakou sdružení věnuje pomoci nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v Praze a dalších regionech. Proto se sdružení rozhodlo pomoc nemocnicím a dalším dětským zařízením na Moravě a ve Slezsku ještě více rozšířit.

Projekty Morava a Slezsko

Prvním krokem je otevření nové pobočky v Brně na adrese: Bělohorská 4440/145, 636 00 Brno – Julianov. Tato pobočka pod vedením Bc. Petry Fajmonové bude získávat finanční prostředky pro moravské a slezské nemocnice, stacionáře a dětské domovy, a to jednak formou oslovení společností, ale také pořádáním nejrůznějších charitativních akcí (dražeb, koncertů, módních přehlídek) a organizováním tradičních sbírkových projektů.

Věříme, že tato skutečnost Moravu a Slezsko velmi potěší a současně také osloví a vyzve moravské a slezské společnosti, širokou veřejnost a další podnikatelské subjekty k hlubší pomoci a podpoře.

Přehled dosavadní pomoci v oblasti Moravy a Slezska

  • pomoc dětským oddělením nemocnic: 9 645 687 Kč
  • pomoc dětským zařízením (stacionáře pro handicapované děti, dětské domovy, …): 1 374 654,00 Kč
  • podpora ve školství: 1 606 421,50 Kč

OS Život dětem

Naše poslání

Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky. Každý z nás se může v životě ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí.

Poslání

V naší organizaci se denně potýkáme s lidským neštěstím, jedná se především o neštěstí dětí, které jsou odkázány na lékařskou pomoc. Snažíme se těmto dětem pomoci hlavně formou zkvalitnění zdravotnické a přístrojové techniky na dětských odděleních, kterou lékaři potřebují k tomu, aby děti mohli řádně a šetrně léčit. Při dnešním rychlém vývoji medicíny a techniky tyto přístroje stárnou rychleji než dříve. Obnova zdravotnické techniky na světové úrovni je nezbytně nutná pro zkvalitnění péče o kriticky nemocné děti.

Naše sdružení se snaží pomáhat nemocným dětem také přímo, a to darováním hraček, knížek, pořízením hezkého nábytku na dětská lůžková oddělení, pořádáním besídek pro děti, které jsou dlouhodobě upoutány na lůžku,... V menší míře a dle možností našeho sdružení dále pomáháme jednotlivým žadatelům. Jedná se především o hrazení příspěvků na pořízení invalidních vozíčků, rehabilitačních pomůcek,…

Rádi bychom pomohli všem dětským oddělením nemocnic, dalším dětským zařízením a jednotlivcům, kteří nás o pomoc žádají, ale bohužel to není v některých případech v našich silách.

Budeme rádi, podaří-li se nám společným úsilím pomoci všem, kteří naši pomoc a zájem opravdu potřebují. To je cílem a přáním občanského sdružení Život dětem.

 

Život dětem, banner 175x80

TOPlist