Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

České Simukátory DOWNLOAD

Mechanik Simulátor Pražského metra

 Mechanik Simulátor Pražského metra

 

 

 


Hlavní nádraží
 

Hlavní nádraží
 

Muzeum
 

I.P.Pavlova
 

Vyšehrad
 

Pražského povstání
 

Pankrác
 

Budějovická
 

Kačerov
 

Kačerov
 

Spojovací kolej před stanicí Pražského Povstání

 

Ovládání

 


image


A, S Houkačka
Z Výběh (jízda s vypnutými trakčními motory)
X, C, V, B, N, M Jízdní stupně (X nejnižší, M nejvyšší)
mezerník Tlačítko bdělosti
šipka nahoru Odbrzdit o jeden stupeň
šipka dolu Zabrzdit o jeden stupeň
Delete Otevírání a zavírání levých dveří
End Hlášení "Ukončete výstup"
Page Down Otevírání a zavírání pravých dveří
Esc

Konec hr

 

Spuštění


Poté, co Simulátor pražského metra stáhnete a nainstalujete a seznámíte se s návěstním předpisem pro metro a popisem ovládání, můžete vyrazit na trať. Simulátor pražského metra obsahuje několik 'úloh' (misí). V současné verzi 2003a jsou 4 (+1). 

Spuštění úlohy je velice jednoduché. V adresáři, kam jste simulátor nainstalovali, se nacházejí dávkové soubory (s příponou .bat), jejich seznam naleznete v následující tabulce. Vyberte si úlohu a spusťte dávkový soubor. 


Úloha Popis úlohy Soubor ke spuštění
Pro začátečníky Totéž co "slabý provoz", ale na Florenci jsou odstraněna návěstidla pro elektrický provoz 81Measy.bat
Slabý provoz Jízda z Florence na Kačerov se soupravou 8171M za slabého provozu (neděle) 81Mslaby.bat
Střední provoz Úsek Florenc-Kačerov v rekonstruované soupravě 8171M za běžného provozu 81Mstred.bat
Silný provoz Dopravní špička na trase I.C s rekonstruovanou soupravou 8171M 81Msilny.bat


Instalace (operační systém Windows 98):
Stáhněte archiv metro03a.zip a rozbalte ho do zvoleného adresáře. Hotovo. Vyberte si úlohu a spusťte příslušný dávkový soubor

Instalace (operační systémy Windows XP a Windows Vista):
Stáhněte archiv metro03a.zip a rozbalte ho do zvoleného adresáře. 
Stáhněte emulátor DOSBox z adresy http://sourceforge.net/projects/dosbox.
Nainstalujte emulátor DOSBox. 
Spusťte emulátor.
Namountujte v emulátoru adresář s rozbaleným archivem, např. takto: mount X: C:\Users\Adam\DOKUME~1\MECHAN~1\
Přepněte se v emulátoru na namountovaný svazek, asi takto: X:
Vyberte si úlohu a spusťte příslušný dávkový soubor zadáním jeho jména, třeba: 81Mstred.bat Systémové požadavky:
Ke spuštění simulátoru Mechanik potřebujete:
- SVGA grafickou kartu
- zvukovou kartu (SoundBlaster nebo kompatibilní)
- operační systém DOS, Win9x nebo kompatibilní 
- klávesnici a několik málo MB na pevném disku

Stavba vlastních tratí


Pokud nestavíte nebo nemáte v plánu stavět vlastní trať pro simulátor Mechanik, je zbytečné, abyste se četli následující stránky. Pro uživatele simulátoru - strojvedoucí - nejsou tyto informace potřebné.
Návrat na úvodní stránku


Jestli ovšem nějakou trať stavíte, chcete stavět nebo vás informace o stavbě tratí zajímají, vítejte v této sekci. 

Soubory
Seznam standardních názvů souborů a jejich významu.

Specifikace trasy
Specifikace souboru popisujícího trať (trasa.dat).

Mechanik Route Editor
Nástroj pro zjednodušení stavby tratí.

 

 

image

Provoz na prvním provozním úseku trasy C byl slavnostně zahájen 9. května roku 1974. Na trati dlouhé přes 7 kilometrů bylo otevřeno 9 stanic, pojmenovaných Skolovská, Hlavní nádraží, Muzeum, I.P.Pavlova, Gottwaldova, Pražského povstání, Mládežnická, Budějovická a Kačerov. 

Původně vozily cestující jen třívozové soupravy Ečs, obsazené strojvedoucím a pomocníkem strojvedoucího. Od roku 1975 jezdily soupravy o čtyřech vozech a v roce 1979 se objevily soupravy pětivozové. Později byly na trase C provozovány i novější vozidla typu 81-7171 (řídící) a 81-7141 (bez kabiny), stejně jako Ečs z Mytiščinského strojírenského závodu (SSSR). 

Trasa C byla třikrát prodloužena, v roce 1980 do stanice Kosmonautů (dnes Háje), v roce 1984 do stanice Fučíkova (Nádraží Holešovice) a naposledy do stanice Ládví v roce 2004. Až budete číst tento text, možná bude trasa C zase o něco delší. V roce 1990 byly některé stanice metra přejmenovány. 

Provoz vozů Ečs, nejstaršího typu vozidla pražského metra, byl ukončen v roce 1997. Zachována byla jediná třívozová souprava pro zvláštní příležitosti a jeden vůz byl umístěn do Muzea MHD ve Střešovicích. 

V roce 1998 se cestující poprvé svezli rekonstruovanou soupravou 81-71M a v roce 2000 pak zcela novou moderní soupravou metra typu M1 vyrobenou konzorciem ČKD - ADtranz - Siemens. 

Při povodni v srpnu 2002 bylo pražské metro částečně zaplaveno. Na trase C byly zcela zatopeny stanice Nádraží Holešovice, Vltavská a Florenc. Celková škoda v pražském metru přesáhla 7 miliard korun. 

 

Návěsti 1


Na této stránce najdete vybrané návěsti používané v pražském metru. Upozorňujeme, že význam některých návěstí byl v simulátoru i v následujícím přehledu zjednodušen a může se tedy lišit od skutečného významu podle návěstních předpisů. 

Návěsti absolutních a permisivních návěstidel
Přikazuje-li návěst světelného návěstidla očekávat snížení rychlosti nebo zastavení, ale návěst na příštím návěstidle již dovoluje zvýšení rychlosti nebo další jízdu, smí se strojvedoucí touto návěstí řídit, jakmile ji zpozoruje. Leží-li však mezi těmito návěstidly výhybky, smí se strojvedoucí touto návěstí řídit, až celý vlak mine poslední výhybku.
image
 
Stůj
Návěst zakazuje jízdu za toto návěstidlo, vlak musí zastavit čelem před návěstidlem.
image
 
Opatrně
Návěst přikazuje jízdu podle rozhledu k příštímu návěstidlu, na kterém musí být očekávána návěst Stůj nebo návěst Opatrně a informuje, že kolej za návěstidlem může být obsazena jiným vlakem.
image
 
Výstraha
Návěst přikazuje očekávat na příštím návěstidle návěst Stůj nebo návěst Opatrně.
image
 
Rychlost 40 km/h
Návěst přikazuje nepřekročit rychlost 40 km/h a očekávat na příštím návěstidle návěst Stůj nebo návěst Opatrně.
image
 
Očekávejte rychlost 40 km/h
Návěst přikazuje očekávat na příštím návěstidle návěst Rychlost 40 km/h.
image
 

Volno
Na návěst volno smí jet vlak nejvyšší povolenou rychlostí.

 

Návěsti 2

Na této stránce najdete vybrané návěsti používané v pražském metru. Upozorňujeme, že význam některých návěstí byl v simulátoru i v následujícím přehledu zjednodušen a může se tedy lišit od skutečného významu podle návěstních předpisů. 

Návěstidla pro elektrický provoz


image
 
Vypněte proud
Na návest Vypněte proud musí jet vlak s vypnutými trakčními motory, a to od okamžiku, kdy čelo vlaku míjí návěstidlo.
image
 
Zapněte proud
Na návest Zapněte proud může jet vlak se zapnutými trakčními motory, a to od okamžiku, kdy čelo vlaku míjí návěstidlo.

Ostatní návěsti


image
 
Místo zastavení
Návěst označuje osobnímu vlaku jedoucímu správným směrem místo, kde musí čelem zastavit.
image
 
Místo zastavení
Návěst označuje osobnímu vlaku jedoucímu nesprávným směrem místo, kde musí čelem zastavit.
image
 
Brzděte
Návěst označuje místo, u kterého začíná osobní vlak zpravidla snižovat rychlost, aby ve stanici zastavil čelem u návěsti Místo zastavení.
image
 
Tabulka s číslem
Návěst označuje hranici mezi dvěma obvodymísto zastavení osobního vlaku - vlak zastaví čelem u té návěsti, na níž je vyznačené číslo shodné s počtem vozů vlaku. Používá se na kolejích pro obrat.
image
 
Označení obvodu
Návěst označuje hranici mezi dvěma obvody.
image
 
Označení obvodu
Návěst označuje obvod ohlašovací stanice.

Traťové značky


image
 
Nástupiště vpravo
Traťová značka informuje strojvedousího osobního vlaku jedoucího správným směrem, že nástupiště pro cestující je umístěno vpravo od koleje.

Slyšitelné návěsti
Jeden
dlouhý
zvuk
houkačkou

 
Pozor
Návěst musí dávat strojvedoucí v těchto případech:
- K varování osob nacházejících se v bezpečnostním pásu
- Při vjezdu osobního vlaku do stanice na návěst Opatrně
- Před uvedením vlaku do pohybu po každém mimořádném zastavení
- Při průjezdu osobního vlaku stanicí
- Při vjezdu osobního vlaku k nástupišti z nesprávného směru
__ __
Dva
dlouhé
zvuky
zvonkovou
signalizací
nebo
houkačkou

 
Předání řízení
Návěstí oznamuje strojvedoucí v čele soupravy strojvedoucímu na jejím opačném konci, že uvedl své stanoviště do neprovozního stavu a předává mu řízení.

Maximální rychlost


60 km/h
 
V úseku Hlavní nádraží - Muzeum
80 km/h 
 
Na celé trase C, kromě úseku Hlavní nádraží - Muzeum

 

 


81-71MV roce 1996 provedlo konsorcium Škoda Plzeň a ČKD Praha Holding první prototypovou modernizaci pětivozové souprvy 81-71 na typ 81-71M. Vznikla ucelená vlaková jednotka - pomocná zařízení, jako například akumulátorové baterie nebo kompresorové soupravy, jsou narozdíl od původního typu umístěny pouze v některých vozech. 

81-71M má zcela novou elektrickou výzbroj s pulzní regulací výkonu trakčních motorů a při elektrodynamickém brždění umožňuje rekuperaci. Nově je řešena i kabina strojvedoucího a čela řídících vozů, přepracován byl i interiér vozidla, nová sedadla jsou uspořádána příčně. 

Zkušební provoz s cestujícími byl zahájen v roce 1998, v létě 1999 byly zkoušky úspěšně dokončeny. Od roku 2000 zajišťuje rekonstrukce dalších souprav Škoda - Dopravní technika. 


81-71M
Počet náprav (souprava) 5 x 4
Počet trakčních motorů (souprava) 5 x 4
Výkon trakčních motorů (souprava) 5 x 4 x 110 kW
Hmotnost (souprava) 157500 kg
 

 

Život dětem, banner 234x60

 

Život dětem, banner 250x250

TOPlist